Stille kvelder i Askim kirke

Stille kvelder i Askim kirke

Retreat/retrett i hverdagen, HAN SOM ER – DER DU ER

Stille kvelder , Askim kirke

Torsdag 12. januar

Torsdag 9. februar

Torsdag 9. mars

Torsdag 6. april

Torsdag 11. mai

 

Tidspunktet for arrangementene er: Alle kvelder kl 19.00 – ca. 20.30.”Kom med meg til et øde sted hvor vi kan være alene, og hvil dere litt”.
(Markus 6,31)

 

Hva er ”stille kvelder”?

Vi ønsker å innøve en oppmerksomhet for Guds nærvær midt i vår hverdag.

 ”fall til ro”

bønneskole/undervisning

instrumental musikk

Jesusmeditasjon

bønn i stillhet

kveldsbønn m/nattverd

kom og gå slik det passer for deg

 

Hvem har ansvar for ”stille kvelder” for Indre Østfold?

En arbeidsgruppe i  samarbeid med prost, diakoner og prester i Østre Borgesyssel prosti. Den Norske Kirke. www.kirken.no/borg
Arbeidsgruppen er tilknyttet Areopagos-nettverket.

Hilde Moen tlf 97043850

Solfrid Leinebø Seljås tlf 92449365


 

Powered by Cornerstone