Nye mailadresser!

Vi som jobber i Askim menighet har nå fått nye mailadresser. Se oversikt under
Det er heller ikke lenge siden vi fikk nytt telefonnummer til menighetskontoret: 69 68 14 40

Kirkeverge: Bjørn Hasselgård                                               bjorn.hasselgard@askimkirke.no

Sokneprest: Magne Torbjørnsen                                          magne.torbjornsen@askimkirke.no

Kapellan: Andreas Skolt Iversen                                          andreas.skolt.iversen@askimkirke.no

Menighetsprest: Geir Braadlie                                              geir.braadlie@askimkirke.no

Menighetspedagog: Anita Lislegaard                                  anita.lislegaard@askimkirke.no

Ungdomsarbeider: Marita Solbakken                                   marita.solbakken@askimkirke.no

Kantor (organist): Gunn Randi Leite                                    gunn.randi.leite@askimkirke.no

Soknediakon:Jan Mathisen                                                   jan.mathisen@askimkirke.no

Sekretær: Irene Smith Brustad                                             irene.brustad@askimkirke.no

Sekretær: Karine Riiser                                                         karine.riiser@askimkirke.no

Kirketjener: May-Benthe Svae                                              may-benthe.svae@askimkirke.no

Daglig leder Kirkekroa: Kari Mette Wengen                        kari-mette.wengen@askimkirke.no

Styrer i Askim menighets barnehagen: Lill Tove Solmyr  lill.solmyr@askimkirke.no

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by Cornerstone