Konfirmant 2018?

Konfirmant 2018?

Kjære 03`er og andre. Å være konfirmant i kirken gir deg mulighet til å bli bedre kjent med deg selv, med andre mennesker og med Gud. Bli med på en tid som kan bety noe for hele livet ditt!

Som konfirmant i Askim menighet vil du oppleve å ble del av et godt fellesskap. Sammen skal vi finne ut mer av oss selv, av hverandre og av Gud. Noen av temaene vi tar opp gjennom konfirmasjonstiden er: kjærlighet, vennskap og relasjoner, Gud, Jesus og Den hellige ånd, selvbilde, fellesskap, menneskesyn og rettferdighet.

I askim starter konfirmasjonstiden med presentasjonsgudstjeneste i november. Videre er du som konfirmant med på temasamlinger, Fasteaksjonen, gudstjenester og leir. I september avsluttes konfirmasjonstiden med forbønnsgudstjeneste. 

Påmelding innen 1. november 2017, på hjemmesiden/konfirmanter.

Velkommen som konfirmant i kirken!

Powered by Cornerstone