Sammenslåing av kirkelige fellesråd

Sammenslåing av kirkelige fellesråd

Det er ikke bare kommuene som skal sammenslåes, men også de kirkelige fellesrådene. Disse fellesrådene skal slåes sammen: Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad.

Torsdag 14.september kl 18.00 på Grøtvedt Menighetssenter møtes fellesrådene i de 5 kommunene for å starte prosessen med sammenslåing. Da blir det også første møte i kirkelig fellesnemd.

Møtene for fellesnemda er åpne for alle, på samme måte som møtene i bystyret i kommunene.

 

Powered by Cornerstone