Frivillighet og dugnad i Askim menighet

Frivillighet og dugnad i Askim menighet

I Askim menighet er det om lag 150 personer med i frivillig arbeid og dugnad i løpet av et år. Vi vil feire innsatsen og takke alle frivillige den 24. januar 2018! Save the date!

I følge "Frivillighet Norge" var verdiskapningen i frivillig sektor på 128 milliarder kroner i 2013. 61 % av befolkningen bidrar i løpet av et år, og også her i Askim har vi mange ildsjeler som hjelper til!

Vi vil derfor feire innsatsen og takke alle frivillige i Askim menighet!
Det er nå tid for at dere som er frivillige skal få sitte og slappe av en kveld.

Hold av onsdag 24. januar kl.19.00 på Grøtvedt menighetssenter.

Runo Lilleaasen deler tanker til inspirasjon og Benny Hanssen underholder oss med sang og musikk. Det blir god mat, sosialt samvær og selvfølgelig utlodning ;)

Vi gleder oss til å se dere alle!

 

Hilsen fra staben i Askim menighet

 

Askim menighet har mange aktive frivillige i små og store oppgaver;

  •           Vi har utvalg som jobber med utsmykning- gudstjeneste- økonomi- arbeid- ungdom- barneogfamilie- kultur- misjon- diakoni. Det er Menighetsråd, Kirkelig fellesnemd, kompetanseteam for mangfold og integrering
  •           Det finnes fellesskap i mannsgruppe, sydamer i Perioden, Samariahjelpen, Prestegårdsgruppe m.m.
  •           Hver søndag og ved andre anledninger er det frivillige kirkeverter, tekstlesere, medliturger, kakebakere, kirkekaffeteam, forsangere, musikere, og Skattekistenmedarbeidere i sving med å gi gudstjenestene og kristne fellesskapspunkt innhold og rammer.
  •           I hverdagen er frivillige med som besøksvenner, kirkekroaverter, telefonkontakt i Kirkens SOS, medhjelpere til småbarnssang, barnegospel, Soul Children og Soul Teens bladbærerer.
  •           Et par ganger i året går frivillige med menighetsblad til postkasser, frivillige er med å bærer bøsser til inntekt for TV-aksjonen og Fasteaksjonen.
  •           Frivillige er også med på trosopplæringsmøtepunkter som konfirmantleir og undervisning, Minilederkurs, Lys våken, Pysjsamling, Juletrefest, Helt førsteklasses, Tårnagenter, 4-årsbok og Amigosleir.  
  •           Frivillige er med på å skape fellesskap i høytidene som Juleaftenselskap, er brannvakter på konserter i kirken m.m.
  •           Dessuten er mange frivillige medarbeidere i Askim menighet også engasjert i andre deler av frivillighet i Askim; Homestart, Røde Kors, Kulturskolen, Idrettsforeninger, Sorggruppeledere, Frivilligsentralen, Frelsesarmeen, Normisjon og andre misjons og menighetssammenhenger. Det finnes mange som ikke er nevnt, men heller ikke glemt.

Askim menighet og frivillige aktører i Askim ser hele tiden etter nye frivillige medarbeidere som brenner for å gi litt av sin tid til andre og bruke engasjement og evner til dette. Du er hjertelig velkommen til å være med å bidra!

Kom innom menighetskontoret og snakk med oss, ring 69681447, send mail til post@askimkirke.no eller solfrid.habte-sonsteby@askimkirke.no, følg med på facebook, og frivillig.no.

Du er du og du duger!

Slik begynner en kjent barnesang. Budskapet er enkelt og handler om selvtillit.

«Duge» er et ord som er beslekta til norrønt og handler om å være bra nok, dyktig, til virkelig nytte, å ha dyd; en verdifull egenskap.

Et annet ord som er beslekta med duge og som vi ofte bruker er «Dugnad». Ja faktisk ble ordet kåret til Norges nasjonalord i 2004. Det norrøne «dugnadr» betyr «hjelp, god gjerning, kraft».

Dugnad har kjente røtter tilbake til 1200 tallets bondesamfunn da det å bytte arbeidskraft gjorde det mulig å få til mer enn når man sto alene. Lorentzen og Dugstad har skrevet boka «Den norske dugnaden» (2011) De definerer at kjernen i dugnad også i dag er «felleskap, og et ønske om å realisere noe som overgår den enkeltes forutsetning

«Vi driver dugnad fordi vi hører til og er med å løfte noe i fellesskap» hevder Christiansen (I «Korsvei et tidskrift for å søke, bygge og fremme og leve», #3 2016.). Hvordan kan vi da knytte dugnadsforståelsen inn mot den kristne virkelighetsoppfatningen?  Christiansen peker på det Arnfinn Haram har skrevet at det å være kristen handler om å komme hjem. Å finne sitt sted i relasjon til Gud, til medmennesker og hele skaperverket. I Bibelen kan vi lese om alle i menigheten som (med)lemmer på Kristi kropp.

La deg inspirere og bli med i dugnaden, frivilligheten og føl deg som hjemme!

Frivillighet og dugnad i Askim menighet

Powered by Cornerstone