Sorg og omsorg i Indre Østfold tilbyr sorggrupper

Vi starter opp nye grupper etterhvert som vi har interesserte som vil være med. Sorggruppa gir mulighet til å være sammen med og snakke med andre i liknende situasjon. Vår erfaring er at deltakerne gir hverandre god hjelp ved å være åpne om opplevelser, følelser og reaksjoner. Dersom du har ønske om å delta i sorggruppe, kan du ta kontakt med diakon Jan Mathisen på tlf. 414 40 210.
Ønsker du å delta i ei gruppe, ta kontakt med Jan Mathisen på e-post: jan.mathisen.am@askim.kommune.no
  
Antall: Vi ønsker  å ha ca 7 deltakere på hver gruppe.
 
Vi satser på at gruppa møtes regelmessig med 8 – 10 samlinger. Gruppemedlemmene er med på å bestemme dag og hyppighet.
Den første tiden etter dødsfallet er ofte vanskelig, og en søker støtte hos familie og venner.
Sorgarbeidet tapper en for krefter og det kan være tungt å forholde seg til andre. Erfaringsmessig er det når det har gått en tid, at en vil ha mest utbytte av å delta i gruppe for å bearbeide de sår sorgen gir og hjelpe hverandre på veien videre.
Det at det er en fast gruppe gjør at en kan bli trygge på hverandre og etterhvert dele tanker som en synes det er vanskelig å ta fram i grupper som stadig skifter deltagere. Vi prøver å få til en gruppesammensetting slik at de som har mistet ektefelle er i én gruppe og de som har mistet barn i en annen gruppe osv.
Sorggruppe er ikke terapi, men støttegruppe. Ingen krav til å snakke dersom man ikke ønsker det. Erfaringene tilsier at sorggruppe er av stor betydning for bearbeiding og for å få hjelp til å leve videre etter det vonde som har skjedd.
 
Sorgforum hver måned. 
I påvente av oppstart av ny gruppe, eller ved ønske om å finne ut hva en sorggruppe kan være, tilbyr Sorg og Omsorg et månedlig, åpent samtaletilbud 1. torsdag hver måned.  
 
Du kan lese mer om sorg og omsorg her: www.sorgogomsorg.org eller ta kontakt for mer informasjon.
 
Vennlig hilsen
 
Jan Mathisen
Soknediakon
Powered by Cornerstone