Frivillig innsats betyr uendelig mye i våre lokalsamfunn her i Norge. I følge Frivillighet Norge var verdiskapningen i frivillig sektor på 128 milliarder kroner i 2013. 61 % av befolkningen bidrar i løpet av et år.

Askim menighet har mange aktive frivillige i små og store oppgaver;

  • Vi har utvalg som jobber med utsmykning- gudstjeneste- økonomi- arbeid- ungdom- barne- og familie- kultur misjon- diakoni. Det er Menighetsråd, Kirkelig fellesnemd, kompetanseteam for mangfold og integrering
  • Det finnes fellesskap i mannsgruppe, sydamer i Perioden, Samariahjelpen, Prestegårdsgruppe m.m.
  • Hver søndag og ved andre anledninger er det frivillige kirkeverter, tekstlesere/medliturger, kakebakere, kirkekaffeteam, forsangere, musikere, og Skattekistemedarbeidere i sving med å gi gudstjenestene og kristne fellesskapspunkt innhold og rammer.
  • I hverdagen er frivillige med som besøksvenner, kirkekroaverter, telefonkontakt i Kirken SOS, medhjelpere til småbarnssang, barnegodspel, Soul Children og Soul Teens,
  • Et par ganger i året går frivillige med menighetsblad til postkasser, frivillige er med å organiserer og bærer bøsser til inntekt for TV-aksjonen og Fasteaksjonen.
  • Frivillige er også med på trosopplæringsmøtepunkter som konfirmantleir og undervisning, Minilederkurs, Lys våken, Pysj Samling, Juletrefest, Helt førsteklasses, Tårnagenter, 4-årsbok og Amigosleir. 
  • Frivillige i med å skape fellesskap i høytidene som Juleaftenselskap, er brannvakter på konserter i kirken m.m.
  • Dessuten er mange frivillige medarbeidere i Askim menighet også engasjert i andre deler av frivillighet i Askim; Homestart, Røde Kors, Kulturskolen, Idrettsforeninger, Sorggruppeledere, frivilligsentralen, Frelsesarmeen, Normisjon og andre misjons og menighetssammenhenger. Det finnes mange som ikke er nevnt, men heller ikke glemt.

Askim menighet og frivillige aktører i Askim ser hele tiden etter nye frivillige medarbeidere som brenner for å gi litt av sin tid til andre og bruke engasjement og evner til dette. Du er hjertelig velkommen til å være med å bidra! Kom innom menighetskontoret og snakk med oss, ring 69681447, send mail til post askimkirke.no eller solfrid.habte-sonsteby@askimkirke.no, følg med på facebook, og frivillig.no.

Du er du og du duger!

 «Duge» er et ord som er beslekta til norrønt og handler om å være bra nok, dyktig, til virkelig nytte, å ha dyd; en verdifull egenskap. Et annet ord som er beslekta med duge og som vi ofte bruker er «Dugnad». Ja faktisk ble ordet kåret til Norges nasjonalord i 2004. Det norrøne «dugnadr» betyr «hjelp, god gjerning, kraft». Dugnad har kjente røtter tilbake til 1200 tallets bondesamfunn da det å bytte arbeidskraft gjorde det mulig å få til mer enn når man sto alene. Lorentzen og Dugstad har skrevet boka «Den norske dugnaden» (2011) De definerer at kjernen i dugnad også i dag er «felleskap, og et ønske om å realisere noe som overgår den enkeltes forutsetning«Vi driver dugnad fordi vi hører til og er med å løfte noe i fellesskap» hevder Christiansen (I «Korsvei et tidskrift for å søke, bygge og fremme og leve», #3 2016.). Hvordan kan vi da knytte dugnadsforståelsen inn mot den kristne virkelighetsoppfatningen?  Christiansen peker på det Arnfinn Haram har skrevet at det å være kristen handler om å komme hjem. Å finne sitt sted i relasjon til Gud, til medmennesker og hele skaperverket. I Bibelen kan vi lese om alle i menigheten som (med)lemmer på Kristi kropp.

La deg inspirere og bli med i dugnaden, frivilligheten og føl deg som hjemme!

Powered by Cornerstone