Ønsker du å døpe barnet ditt?

Ønsker du å døpe barnet ditt?

Å døpe barn er noe av det mest sentrale vi gjør i den kristne kirken. Det er også noe av det fineste!

Dåpshandlingen i gudstjenesten er høydepunktet!

Dåpen er både høyverdig og hellig, samtidig som den er enkel og hverdagslig.

I dåpen feirer vi at barnet er skapt, ønsket og elsket av Gud, og vi legger det i Guds hender som et Guds barn. Vi feirer også et nytt medlem i menigheten og den verdensvide kirke. I tillegg feirer vi selvfølgelig barnet selv! Dette er kanskje første gang barnet blir nevnt ved navn offentlig, og barnet blir løftet opp og vist frem. Et stort steg i livet for et lite barn. I det hele tatt er det mye å ferie når en familie tar med det kjæreste de har til dåp i kirken!

Det er mange grunner til å døpe barnet sitt i kirken. For mange er det en god og kjær tradisjon, noe de ønsker å videreføre og la barna sine få del i. For mange er det viktig at barnet får begynne livet med tryggheten i Guds velsignelse. For mange er det viktig å markere og feire det underet det er at et nytt liv har tatt til.

Uansett hvilke grunner og hvilke forventninger man har til dåpen, så er man hjertelig velkommen!

Vil du døpe barnet ditt i Askim kirke?

Ta kontakt med Menighetskontoret som hjelper det med å finne dato, og kan svare på alt du måtte ha av spørsmål rundt handlingen og dagen. Velkommen!

Kontaktinfo: 69681440 // postmottak@askimkirke.no

Powered by Cornerstone