Her kan du lese om misjonsprosjekt for Askim Menighet i Nepal.

Her kan du lese om misjonsprosjekt for Askim Menighet i Nepal.

Et samarbeid med NORMISJON og HimalPartner.

Mellom India og Kina ligger fjellandet Nepal som på sanskrit betyr «ved foten av gudenes bolig». Hovedfokus i det nye misjonsprosjektet er på Nepal der både Normisjon og HimalPartner har arbeid som delvis er sammenfallende. De midlene som samles inn i Askim går generelt til organisasjonenes arbeid. Askim ønsker å fokusere på ABBS og Bethesda.

Fikk hjelp på Bethesda samtalesenter i Tansen

Det var ingen god tone der hjemme. Kona klagde på at han ikke gav henne nok oppmerksomhet. Ofte kjefta han. Mannen var heller ikke noe fornøyd med livet. De trengte hjelp.

“Bethesda - ressurssenter for sjelesorg” ble etablert i 2010 og eies av nasjonale kirker I Nepal. Bethesda har sin base I Pokhara, Nepals nest største by, og tilbyr menighetsledere og pastorer grunnleggende opplæring i sjelesorg rundt i hele Nepal. Kirkene I Nepal vokser raskt og mange av dem som får lederansvar har liten erfaring. Kjernevirksomheten til Bethesda er altså å oppgradere lederne sin kompetanse i sjelesorg og åndelig veiledning.

I september 2016 åpnet Bethesda et henvisningssenter i Tansen, der de klienter som trenger mer fagkompetanse kan få hjelp. En kristen psykiater, som har tilknytning til senteret, har fått støtte til sin spesialisering gjennom Sykepleiernes Misjonsring og HimalPartner. Til sammen arbeider fire fagpersoner ved senteret. Folk i Nepal er ikke vant til at sjelesorg og veiledning koster penger, så den måten å drifte tjenesten på er fortsatt under oppbygging.

Her kan du lese om misjonsprosjekt for Askim Menighet i Nepal.

Et kristent ektepar, - la oss kalle dem Kali ble henvist til senteret av deres lokale pastor. (NB! De har ingen sammenheng med menneskene på illustrasjonsbildet). Kona klaget ofte på mannen, at han ikke ga henne nok tid og oppmerksomhet, at han kjeftet på henne, søvnforstyrrelser, osv. Og mannen hadde noen av de same klagene på kona. Kona hevdet at han flere ganger hadde forsøkt å ta sitt eget liv, noe mannen erkjente I løpet av samtalene.

Sumi, som arbeider på senteret, startet samtaler med kona. Etter noen samtaler, kom mannen. Etter hvert oppdaget de at ved å få hjelp til å snake ut sammen, med en tredje person, er ikke problemene så store som de ser ut til. Nå har mannen begynt å arbeide som lærer på en skole. De har fått noen verktøy som gjør at de kan leve godt sammen. Begge har engasjert seg I den lokale kirken og er svært takknemlige for Bethesda.

Tekst: Terje Holmedahl – Fotos: HimalPartners arkiv

Kilde: Prosjektrapporter etc.

En bedre skolehverdag

Mental helse og næringslivsutvikling er HimalPartners to satsingsområder. Innenfor disse overskriftene samler de de fleste av sine aktiviteter i Himalaya.

I vår menighet har vi et spesielt fokus på barn og unge i Nepal. Vi vil være med og gi barn i Himalaya skolegang og en god skolehverdag. Skole er kanskje den viktigste måten å skape utvikling i et samfunn på. På femti- og sekstitallet ble det mer og mer tydelig for myndighetene i Nepal at de måtte gi guttene utdanning. Det falt sammen med oppstarten av paraplyorganisasjonen United Mission to Nepal. Misjonærer fra hele verden var med og underviste den oppvoksende slekt og mange fikk et møte med den kristne tro.

Men det var fortsatt slik at folk flest opplevde det som bortkastet å gi jenter skolegang. De var jo bare «til låns» og skulle gjøres til gode koneemner i en annen familie. Da trengte de ikke koste på skolegang. Mor skulle bare lære dem det mest grunnleggende husarbeidet.

Her kan du lese om misjonsprosjekt for Askim Menighet i Nepal.

Dette er en av flere grunner til at kvinner har hatt så lite å stille opp med når de ble utsatt for utnyttelse, misbruk og overgrep. De hadde ikke begrep om egenverdi, de kjente seg underdanig og trodde de måtte finne seg i alt.

De siste tiårene har det skjedd veldig mye mht skolegang for jenter i Nepal. HimalPartner har vært aktive pådrivere for å få jenter på skolen og legge bedre til rette for læring.

Gjennom prosjektet «En bedre skolehverdag» støtter HimalPartner – og vi - arbeidet som Education Horizon Nepal (EHN) og Early Childhood Educational Center (ECEC) gjør for å lære opp førskole- og småskolelærere. Det er veldig vanlig å slå ungene og å bruke trusler. Fra gammelt av har mange tenkt at det er den beste måten, - å bokstavelig talt banke kunnskap inn i ungene. Gjennom å få lærerne til å ta utgangspunkt i elevene, prøve å forstå dem og gjennom å leke skapes det en helt ny og bedre skolehverdag. Og det er mye morsommere å være lærer også.

Her kan du lese om misjonsprosjekt for Askim Menighet i Nepal.

Parallelt med dette arbeider ECEC med å holde kurs for foreldre og omsorgspersoner for å forstå bedre barnas situasjon. Mange av dem som har deltatt på disse kursene, kalt ICDP, sier deres kommunikasjon og relasjon med barna er blitt en helt annen enn før.

Tekst: Terje Holmedahl

Foto: Pål Brenne (hovedbilde) og HimalPartners arkiv

Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone