Temasamlinger - Tro underveis i livet

Temasamlinger - Tro underveis i livet

De fire første torsdagene i mars innbyr Askim menighet og Normisjon Askim til temakvelder i Kirkekroa i Dr.Randersgate.

Temasamlinger - Tro underveis i livet

De fire første torsdagene i mars innbyr Askim menighet og Normisjon Askim alle interesserte til temakvelder i Kirkekroa i Dr.Randersgate. 

Undervisningen er ved Torborg Aalen Leenderts, sosionom, familieterapeut og tidligere førstelektor ved Diakonova.  Hun er blant annet kjent for sine bøker «Når glassflaten brister» - om brytning mellom livet og troen, og «Gud og det vonde» -om tillit og tillitstap. Både i sine bøker og sin undervisning beveger hun seg stødig og varsomt i landskapet mellom menneskelig erfaring, teologisk refleksjon og sjelesørgerisk innsikt.

Den første torsdagen 1.mars tar hun utgangspunkt i «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige…» og vi spør: Hvor er Gud når det vonde skjer? Og hva er kjærlighetens makt og Guds gjenskapermakt? 

Den tredje kvelden 15.mars har som tema: «Tilgivelse mellom mennesker – byrde eller gave?» og vi spør: Hva innebærer det å tilgi? Og går vi mot en ny forståelse i kirken?

Etter hver undervisning er det en samling der vi samtaler om spørsmålene. 

Vi tror at det er mange som kan kjenne seg igjen i disse spørsmålene, og som ønsker språk, tanker og kunnskap for å komme videre i dem. Normisjon Askim og Askim menighet ønsker alle velkommen. 

Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone