4- årsbok

4- årsbok

Familiegudstjeneste og høsttakkefest 22. sept. kl.11

Søndag 22. september er det Familiegudstjeneste og høsttakkefest i Askim kirke kl. 11.00. 4-åringer med sin familie er spesielt invitert til å få utdelt "Min kirkebok", men ALLE andre er også svært velkommen. Etter gudstjenesten inviteres alle med på kirkekaffe i prestegården. Det blir traktorer, dyr, uteaktiviteter for de små, saft, kaffe og noe godt å spise.

PÅMELDING for 4-åringene:
Send barnets navn til Anita Lislegaard på sms, tlf.: 928 22 738
Påmeldingsfrist: Torsdag 19. september.

Askim BYGDEKVINNELAG står for fin pynting til høsttakkefest og serverer kirkekaffe.

Invitasjon er også sendt ut pr. post til alle barn i Askim som fyller fire år i 2019 og er medlemmer i Den norske kirke, og til barn der en eller begge foreldrene er medlemmer. Kjenner du noen som ikke har fått invitasjon og som dette kan passe for er det bare å ta kontakt.

Vi håper dere har lyst og anledning til å komme på Familiegudstjeneste denne søndagen!

Lurer du på noe? Kontakt Anita - 928 22 738. 

 

Hilsen Magne Torbjørnsen - prest og Anita Lislegaard - menighetspedagog

Powered by Cornerstone