Askim menighet søker etter en Kirkegårdsarbeider

i 100% stilling i 6 måneder fra ca. 15. april til 15. oktober.

 

 

 

 

Askim sokn omfatter Askim by med rundt 16.000 innbyggere. Askim sokn er en

ett-sokns menighet med en kirke, et kapell og et menighetssenter.  Menighetskontoret er i

en egen bygning liggende ved Askim kirke og kapell. Det er 16 tilsatte inkludert tre prester.

 

 

Askim menighet søker etter en

Kirkegårdsarbeider

i 100% stilling i 6 måneder fra ca. 15. april til 15. oktober.

 

Hovedoppgaver er planting og stell av blomsterbed på graver, vanning og vedlikehold.

 

Vi søker etter deg som:

- har personlig egnethet og evne til å samarbeide

- relevant utdannelse og erfaring er ønskelig men ikke påkrevet

 

Vi tilbyr deg lønn etter kvalifikasjon/erfaring i henhold til gjeldende avtaler. Pensjonsordning i KLP.

Spørsmål om stillingen kan rettes til kirkeverge Bjørn Hasselgård tlf. 69 68 14 42 eller mobiltlf. 900 86 911.

Søknad sendes på mail – bjorn.hasselgard@askimkirke.no 

eller med post til Askim Menighet, Kirkegt. 31, 1814 Askim.

Søknad må være oss i hende senest 22. februar 2019.

 

Powered by Cornerstone