Frivillighetsfesten 2019

Frivillighetsfesten 2019

En fest for alle gode medarbeidere i vår menighet.
Frivillighetsfesten 2019

Askim menighet består av noen ansatte og mange frivillige medarbeidere.  Sammen bidrar vi til at Askim er en levende menighet med tilbud til mennesker i alle aldersgrupper og ulike livssituasjoner.
Medarbeidere bidrar i både jevnlige møtepunkt gjennom hele året og på enkeltstående arrangement.

Alle de frivillige medarbeidere ble invitert til fest på Grøtvedt menighetssenter den 19.mars. Det var en fest der vi feiret fellesskapet og oppmuntret hverandre til fortsatt tjeneste. 

Frivillighetsfesten 2019

Kvelden inneholdt god mat og masse prat rundt bordene. Vi fikk høre vakker musikk fra elever på musikklinja på Askim videregående skole mens det ble servert kaffe og kaker.

Kvelden ble avsluttet med ett inspirerende og humoristisk foredrag av Anders Martinius Tangen. 

Frivillighetsfesten 2019 Frivillighetsfesten 2019 Frivillighetsfesten 2019

 

Takk til alle som kom og lykke til videre i arbeidet. Vi er så takknemlig for å ha dere på laget! 

 

Askim menighet. 
 

Powered by Cornerstone