SALMEKVELD MED EINAR BJORVAND

SALMEKVELD MED EINAR BJORVAND

Einar Bjorvand-kveld i Prestegården 25. april kl 19.00

«I gamle dager» var det slik at salmesang utfoldet seg på flere arenaer og på en mer selvfølgelig måte enn i dag. Det gjaldt både i kirken og foreningslivet, i hjemmene og i skolen. Likevel skapes det ennå hele tiden nye salmer, og i Askim har vi en kapasitet på salmefeltet: Einar Bjorvand. Velkommen til en spennende kveld med fokus på salmediktning – og i særdeleshet Einar Bjorvands arbeid med salmer. Einar Bjorvand har gjennom sitt yrkesliv som lærer og forsker i engelsk litteratur ved Universitetet i Oslo bl.a. studert kristen diktning på 1500-tallet, og i USA har han publisert en større studie om gjendiktninger av Davids salmer i reformasjonsårhundret. Hans interesse for salmer og salmesangens betydning strekker seg også til vår egen tid, og i 2004 var han, sammen med sin Jorunn, med på stiftelsen av Norsk Hymnologisk Forening, som er en tverrfaglig og økumenisk salmeforening. Bjorvand har også vært med i styret i NHL, og etter invitasjon skrev han i 2003 salmen «Bønn» til Askim kirkes 125-årsjubileum. Komponisten Egil Hovland skrev melodi til den. Etter dette har han skrevet flere salmer, og torsdag 25. april skal vi få stifte nærmere bekjentskap med noen av dem.

Sokneprest Magne Torbjørnsen, kantor Gunn Randi Leite og solist Annette Bjorvand deltar også, sammen med Einar Bjorvand selv. Bevertning. Fri entré – velkommen!

Powered by Cornerstone