Kunngjøring av valgform og godkjent valgliste

Kunngjøring av valgform og godkjent valgliste

Ved valg til menighetsråd i Askim sokn er det én godkjent valgliste: Nominasjonskomiteens liste. Valget gjennomføres som flertallsvalg.

Kandidatene er oppført i prioritert rekkefølge.

1. Carl Espen Halvorsen, 1964, Solbergfossveien, Askim, ass. Banksjef/HR-IKT
2. Marit Fredheim, 1946, Vammaveien, Askim, pensjonist
3. Ida Marie Nielsen, 1981, Volleneveien, Askim, helsesøster
4. Ann-Christin Wøien, 1973, Solveien, Askim, lærer
5. Thor Reidar Hals, 1967, Ibsens gate, Askim, ordfører
6. Odd Kenneth Sydengen, 1961, Henstadkollen, Askim, driftsleder
7. Eva Witzøe, 1948, Storgata, Askim, pensjonist
8. Erik Greibesland, 1994, Gamle Kirkevei, Askim, student
9. Markus Andre Krogdahl Hågensen, 2000, Solstadveien, Askim, student
10. Kim Jan Anthony, 1960, Henstad Allé, Askim, kjøkkensjef
11. Grethe Tennefoss, 1944, Berglia, Askim, pensjonist
12. Tormod Ropeid, 1947, Østliveien, Askim, pensjonist
13. Kåre Sundbrei, 1951, Myrveien, Askim, seniorrådgiver
14. Lene Vårum, 1972, Gartneriveien, Askim, lærer
15. Arne Lein, 1952, Ibsens gate, Askim, forbundsleder

Mer om kirkevalget kommer senere. Valgdagen er 9. september 2019.

 

Powered by Cornerstone