Kunngjøring av valgform og godkjent valgliste

Kunngjøring av valgform og godkjent valgliste

Ved valg til menighetsråd i Askim sokn er det én godkjent valgliste: Nominasjonskomiteens liste. Valget gjennomføres som flertallsvalg.

Kandidatene er oppført i prioritert rekkefølge.

1. Carl Espen Halvorsen, 1964, Solbergfossveien, Askim, ass. Banksjef/HR-IKT
2. Marit Fredheim, 1946, Vammaveien, Askim, pensjonist
3. Ida Marie Nielsen, 1981, Volleneveien, Askim, helsesykepleier
4. Ann-Christin Wøien, 1973, Solveien, Askim, spesialpedagog
5. Thor Reidar Hals, 1967, Ibsens gate, Askim, ordfører
6. Odd Kenneth Sydengen, 1961, Henstadkollen, Askim, driftsleder
7. Eva Witzøe, 1948, Storgata, Askim, pensjonist
8. Erik Greibesland, 1994, Gamle Kirkevei, Askim, student
9. Markus Andre Krogdahl Hågensen, 2000, Solstadveien, Askim, student
10. Grethe Tennefoss, 1944, Berglia, Askim, pensjonist
11. Kåre Sundbrei, 1951, Myrveien, Askim, pensjonist
12. Lene Vårum, 1972, Gartneriveien, Askim, inspektør
13. Arne Lein, 1952, Ibsens gate, Askim, pensjonist/rådgiver

Mer om kirkevalget kommer senere. Valgdagen er 9. september 2019.

 

Powered by Cornerstone