Stor dag i Askim kirke!

Stor dag i Askim kirke!

Solfrid Habte-Sønsteby skal vigsles til diakon

Søndag 1.mars er en stor dag i Askim kirke. Da skal Solfrid Habte-Sønsteby vigsles til diakon. 

Biskop Atle Sommerfeldt og prost Kåre Rune Hauge deltar i gudstjenesten.

Kirkekaffe på Grøtvedt mneighetssenter. 

 

VELKOMMEN! 

Powered by Cornerstone