Velkommen til å ta kontakt!

Selv om kirkekontoret er stengt er du velkommen til å ta kontakt med diakon og prester i Askim menighet.
Velkommen til å ta kontakt!

Velkommen til å ta kontakt!

Situasjonen nå kan for mange kanskje oppleves ekstra utfordrende.  

Selv om kirkekontoret er stengt er du velkommen til å ta kontakt med diakon og prest per telefon for en prat, en samtale eller forbønn dersom du ønsker det.

 

 

 

 

 

Sokneprest Magne Torbjørnsen: 41420766/ magne.torbjornsen@iokf.no

Diakon Solfrid Habte-Sønsteby: 48106380/ solfrid.habte-sonsteby@iokf.no

Kapellan Preben Axel Hodt: 41578974/ preben.hodt@iokf.no

Menighetsprest Geir Braadlie: 9774423977/ geir.braadlie@iokf.no

Powered by Cornerstone