04. Jan Mathisen

Soknediakon

Soknediakon Jan Mathisen

Navn: Jan Mathisen
Stilling: Soknediakon
Tlf. arb: 69 81 97 20
Tlf. priv: 69 92 13 23
E-mail: jan.mathisen.am@askim.kommune.no
Leder menighetens besøkstjeneste og omsorgsarbeid. Ansvar for kirkekroa.
Powered by Cornerstone