Kirkekroa - mer enn mat og sosialt fellesskap:

Krokonsert en torsdag (som regel den siste) i måneden!

Konsertene begynner kl 1200
Vi ønsker å invitere de som har tid og lyst til forskjellige aktivteter med utgangspunkt i kirkekroa. Konsertene med allsang er hyggelige kulturelle samlinger med lokale krefter som deltar.

 

Følg med på nettsiden og på plakater/annonser.

VELKOMMEN!

Powered by Cornerstone