Barnehagen.

Barnehagen. Barnehagen.

Om barnehagen:

 

Barnehagen har 2 avdelinger. Stor avdeling med 18 barn i alderen 3-6 år med pedagogisk leder og 2 assistenter 

På små barns avdeling er det inntil 14 barn i alderen 1-3 år med pedagogisk leder, pedagog og 2 assistenter.  Åpningstiden er kl 6:45 – 17:00. Vi har stengt juli måned, julaften og nyttårsaften, onsdag før skjærtorsdag stenger vi kl 12:00. 

Vi holder til på Grøtvedt menighetssenter, naboen til Eid skole. Avdelingene er nyoppusset lyse og fine. Vi har vi god plass inne og ute, i tillegg bruker vi området bak; Lunden, museet og ”vikingplassen”. Vi er også så heldige at vi får låne gymsalen på Eid som vi jevnlig bruker. 

 

Askim menighets barnehage sin visjon er: Tro, Håp og Kjærlighet. 

Her er det plass til alle!

 

Kulturelt mangfold og god språklig kompetanse er en del av hverdagen våres.

 Askim menighets barnehage skal utvide til en avdeling med 14 barn (0-3 år) og 2 pedagoger og 2 assistenter under forutsetning av at den bli godkjent av Askim bystyre 16.2.17 

 

Vi styres etter lov om barnehager med rammeplanen samt barnehagens egne planer og vedtekter.

Det er Askim menighet som eier barnehagen og vi har utvidet formålsparagraf. Det innebærer at vi har kristne samlinger hvor vi forteller en historie fra bibelen, synger og hører på kristne barnesanger, synger kristne bordvers og er med om barnas gudstjenester i løpet av året. Ellers er vi med på barnehagegudstjenester før jul, påskevandring og pinsefest i kirken. 

Kristne grunnverdier er med gjennom hverdagen hele året. 

Vi er en flerkulturell barnehage med flere nasjoner representert. Dette gir oss et godt mangfold i barnegruppen og gir oss mye god innspill i hverdagen. Kulturelt mangfold er en flott del av hverdagen vår. 

Vi jobber ellers mye med lek, sosial kompetanse og språklig utvikling

Humor, glede og trivsel er veldig viktig for både små og store i hverdagen, til glede for alle! 

 

Vedtekter: -se eget vedlegg på menyen.

 

Årsplan og priser:

 

Ta gjerne kontakt med barnehagen for å få årsplan.

 

Priser fra og med 01.01.2018:

 

100 % plass kr. 2.910,- + 330,- for mat

  80 %  plass kr. 2.378,- + 264,- for mat

 

 Barnehagen har som kommunen søskenrabatt.

 30 % for barn nr 2.

 50 % for barn nr 3.

 

Søknadsskjema: Se egen side på menyen, eller gå inn på www.askim.kommune.no og finn søknadsskjema under tjenester barnehage.

 

 

Personalet:

 

Vi som jobber i Askim menighets barnehage er:

Styrer: Lill-Tove Solmyr 20%

Pedagogisk leder stor avd: Elna M. Tønneberg 80% og Lill-Tove Solmyr 20%

Pedagogisk leder små avd: Lill-Tove Solmyr 60%

Barne- og u.arbeider små avd: Anne- Karine Borgås 100%

Assistenter stor avd: Eva Øie 50% og Bente Walle 50%

Assistenter små avd.: Heidi Jahren 80%

 

Ta gjerne kontakt med oss om du lurer på noe på 

telefon: 47 47 43 67

Eller kom gjerne innom på besøk i 

Museums veien 21, 1807 Askim

Powered by Cornerstone