Begravelse

Hva skjer ved et dødsfall?

Det er trist når en familie rammes av dødsfall og vi mister noen som har stått oss nær. Så fort presten blir kontaktet av familien som er i sorg eller får melding gjennom et begravelsesbyrå, vil presten ringe den som er kontaktperson i familien og avtale et møte med familien. I en slik samtale vil presten lytte til de som er i sorg for å kunne være til hjelp og trøst, og samtalen vil også komme inn på de praktiske sidene ved en begravelse. Noen familier ønsker en båreandakt før begravelsen.

Hvor holdes begravelsen?
Begravelser foregår i Askim Kapell som ligger like ved Askim Kirke og menighetskontorene i Kirkegata 31. For de som er tilreisende kan vi fortelle at fra Askim sentrum går veien dit forbi Askim sykehus. Det er gangavstand fra jernbanestasjonen, men de fleste kommer gjerne med bil og vi har stor parkeringsplass ved kapellet.

Har du spørsmål?
Kirkevergens kontor er betjent i vanlig kontortid, og her vil en kunne får svar på spørsmål om graver og kirkegården. Noen velger kremasjon i stedet for den tradisjonelle jordbegravelsen. I større byer kan det være generell plassmangel på kirkegården, det problemet har vi ikke i Askim. Derimot kan det bli plassmangel i en bestemt familiegrav. Mange kontakter oss for å få klarlagt slike spørsmål. Det er også laget vedtekter for kirkegården (trykk på lenke nedenfor).Ta gjerne kontakt med oss på telefon 69 68 14 40 om det dere vil spørre om.

Presten kan også kontaktes hjemme etter kontortid på følgende private telefonnummer:

Sokneprest Magne Torbjørnsen: Tlf. 414 20 766

Menighetsprest Geir Braadlie: Tlf. 977 44 239

 

Powered by Cornerstone