Her har vi samlet noen praktiske opplysninger for dere som planlegger bryllup i Askim kirke.

 

1. I god tid før bryllupsdagen: Ordne med papirene.

Før var det menighetskontoret som ordnet med papirene. Nå skal skjemaer sendes fram og tilbake mellom brudepar/forlovere, folkeregisteret og menighetskontoret. Her er oppskriften dere må følge:

Kontakt  folkeregisteret der dere bor for å få tilsendt følgende skjemaer: ”Erklæring fra brudefolkene før prøving av ekteskapsvilkårene” (2 stk.) og ”Forlovererklæring” (2 stk). Disse papirene kan også lastes ned fra internett og skrives ut som en PDF-fil.

Etter at forloverne har skrevet under forlovererklæringen sender dere både forlovererklæringene og deres egne erklæringer til folkeregisteret der dere bor. Dette kan sammenlignes med en søknad og folkeregisteret svarer med en godkjenning som kalles Vigselsdokument. Presten trenger dette vigselsdokumentet før vigselen. Kryss derfor av på deres erklæring at det skal sendes menighetskontoret, og ring menighetskontoret for å sjekke at papirene har kommet fram. Får dere dette skjemaet hjem til dere, så send det til menighetskontoret. Både folkeregisteret og menighets-kontoret trenger noe tid til denne saksbehandlingen, så vi understreker at dere må være ute i god tid, og send papirene til folkeregisteret helst mer enn 1 mnd. før vigselen.

Etter vigselen sender presten vigselsdokumentet til folkeregisteret som så sender dere en vigselsattest.

Dersom brud eller brudgom er skilt skal folkeregisteret også ha de papirene som dokumenterer dette, skilsmissebevilgning og en erklæring om at det er foretatt skifte av eiendom. Erklæring om at skifte er påbegynt er ikke nødvendig dersom det har gått mer enn to år etter skilsmissen. Dere som ønsker at vigselen skal foregå i en sjømannskirke finner informasjon på nettsiden vår. Beregn god tid dersom dere vet at flere ”myndigheter” må inn i saksgangen!

2. Informasjonssamling om våren.

I mars pleier vi å invitere alle som har meldt vigsel kommende sommer/høst til et felles orienteringsmøte.

3. Vigselssamtalen.

Før bryllupet har brudeparet en samtale med presten som skal vie paret. Denne samtalen tar opp praktiske spørsmål om hva som skjer i kirken på bryllupsdagen. Valg av sanger og musikk, samt eventuell pynting av kirken, avtales her. Mange kombinerer denne samtalen med en praktisk øvelse i kirkerommet. Presten og brudeparet har også behov for å bli bedre kjent med hverandre, og snakke sammen om forventninger til samlivet og ekteskapet.

                                                                                                      

4. På bryllupsdagen:

Dersom dere ønsker å pynte kirken til bryllupet med blomster m.m. kan dette skje en time før vigselen, eller etter spesiell avtale med kirketjeneren. Dersom det er flere vigsler etter hverandre, kan det være behov for felles avtaler. Kirken har blomstervaser til utlån, eller en kan også ta med seg egne blomstervaser som måtte passe. Henges det blomster på kirkebenkene må det ikke brukes tape/tegnestifter som setter merker på interiøret.

 

Det er valgfritt om brud og brudgom vil gå sammen inn i kirken eller om en ønsker at brudens far eller en annen skal følge bruden inn. Det er anledning til at familie/venner deltar i bryllupet med lesing av bibeltekster, bønner og dikt, eller bidrar med lystenning, sang og musikalske innslag.

 

Når det gjelder plassering av stoler i koret, ønsker noen å ha med brudens far og brudgommens mor i tillegg til forloverne framme foran alteret.

 

Brudgommen og forloverne bør være på plass i koret senest 10 minutter før vigselen. Dersom brudeparet ønsker å ha brudepiker og brudesvenner bør disse få klar veiledning på forhånd om hvordan de skal opptre i kirken, og de kan gjerne være med på en øvelse før bryllupet.

 

5. Koster det noe å gifte seg i kirken?

Dersom bruden eller brudgommen bor i Indre Østfold kommune og minst en av de er medlem i Den Norske Kirke er vigselen gratis. Dersom begge bor utenbys, eller ingen av de to er medlem i Den Norske Kirke, skal en betale et gebyr. Kontakt kontoret for mer informasjon om dette.

Askim menighetskontor har telefon: 69 68 14 40. Ta kontakt med oss om dere lurer på noe!

Powered by Cornerstone