Gudstjeneste v/ Sarah O. Haugstad

  Søndag 4. Februar
  11:00 — 12:00
 
Velkommen til avslutningsgudstjeneste for Sarah O. Haugstad. Dåp og nattverd. Prost Elisabet Yrwing Guthus og sokneprest Magne Torbjørnsen deltar. Organist Gunn Randi Leite og Hildegunn S. Gudim på fløyte. Ungdommer synger. Velkommen til kirkekaffe på Grøtvedt menighetssenter rett etter gudstjenesten.
Powered by Cornerstone