Gudstjeneste

  Søndag 25. August
  11:00 — 12:00
 
Ordinasjonsgudstjeneste med vigsling av kapellan Preben Axel Hodt til prestetjeneste i Den Norske kirke. Biskop Atle Sommerfeldt, prost Kåre Rune Hauge og menighetens prester medvirker. Solosang ved Jens Andreas Kleiven og musikk ved Øystein Erik Torp (fiolin) og kantor Gunn Randi Leite. «Skattekisten» – et eget opplegg for barn i gudstjenesten. Kirkekaffe på Grøtvedt menighetssenter.
Powered by Cornerstone