Andaktsamling på Løkentunet

  Søndag 8. September
  16:30 — 17:30
 
Velkommen til andaktsamling på Løkentunet v/ Solfrid Habte-Sønsteby. NMS deltar med musikk og serverer vafler.
Powered by Cornerstone