Gudstjeneste

  Søndag 27. Oktober
  11:00 — 12:00
 
Velkommen til gudstjeneste v/ Preben Axel Hodt. Organist: Gunn Randi Leite. Nattverd. Skattekisten/opplegg for barn under gudstjenesten. Avskjed med kirkeverge Bjørn Hasselgård. Kirkekaffe på Normisjon.
Powered by Cornerstone