Allehelgensgudstjeneste

  Søndag 3. November
  11:00 — 12:00
 
Gudstjeneste på Allehelgensdag v/ sokneprest Magne Torbjørnsen. Diakon Solfrid Habte-Sønsteby. Musikk v/ Gunn Randi Leite og Jan Bunes. Nattverd. Skattekisten/opplegg for barna. Kirkekaffe i Prestegården. Åpent frem til kl.15.00
Powered by Cornerstone