Gudstjeneste

  Søndag 1. Mars
  11:00 — 12:00
 
Velkommen til gudstjeneste v/ Magne Torbjørnsen. Vigsling av Solfrid Habte -Sønsteby til diakonitjeneste i Den Norske Kirke v/ Atle Sommerfeldt. Prost: Kåre Rune Hauge. Organist: Gunn Randi Leite. Nattverd. Kirkekaffe på Grøtvedt menighetssenter etter gudstjenesten. Alle er velkommen!
Powered by Cornerstone