Okt20
Gudstjeneste
Søndag, Oktober 20, 2019 11:00
Velkommen til gudstjeneste v/ Magne Torbjørnsen. Dåp. Skattekisten. Offer: TV-aksjon. Sang v/ Korisma
Okt20
Andaktssamling på Løkentunet
Søndag, Oktober 20, 2019 16:30
Andaktssamling på Løkentunet v/ Kari-Mette Wengen
Okt27
Gudstjeneste
Søndag, Oktober 27, 2019 11:00
Velkommen til gudstjeneste v/ Preben Axel Hodt. Bots og bønnedag. Nattverd
Nov3
Allehelgensgudstjeneste
Søndag, November 3, 2019 11:00
Velkommen til Allehelgensgudstjeneste v/ Magne Torbjørnsen
Nov3
Andaktssamling på Løkentunet
Søndag, November 3, 2019 16:30
Velkommen til andaktssamling på Løkentunet v/ Solfrid Habte-Sønsteby
Nov9
Dåpslørdag
Lørdag, November 9, 2019 13:00
Velkommen til dåpsgudstjeneste v/ Magne Torbjørnsen
Nov10
Presentasjonsgudstjeneste
Søndag, November 10, 2019 11:00
Velkommen til gudstjeneste v/ Preben Axel Hodt og Marita M. Solbakken. Presentasjon av konfirmanter.
Nov17
Gudstjeneste
Søndag, November 17, 2019 11:00
Velkommen til gudstjeneste v/ Geir Braadlie. Dåp. Skattekisten
Nov24
Gudstjeneste
Søndag, November 24, 2019 11:00
Velkommen til menighetens misjonssøndag v/ Magne Tobjørnsen. Nattverd. Skattekisten
Nov24
Andaktssamling på Løkentunet
Søndag, November 24, 2019 16:30
Velkommen til andaktssamling på Løkentunet v/ Kari Mette Wengen
Des1
Familiegudstjeneste
Søndag, Desember 1, 2019 11:00
Velkommen til familiegudstjeneste v/Preben Axel Hodt, Anita Lislegaard og Anne Line Tjernæs.
Des8
Gudstjeneste
Søndag, Desember 8, 2019 11:00
Velkommen til gudstjeneste v Geir Braadlie. Dåp. Nattverd
Des8
Andaktssamling på Løkentunet
Søndag, Desember 8, 2019 16:30
Velkommen til andaktssamling på Løkentunet v/ Geir Braadlie
Powered by Cornerstone