Apr28
Gudstjeneste
Søndag, April 28, 2019 11:00
Velkommen til gudstjeneste v/ Magne Torbjørnsen. Organist Gunn Randi Leite. Merlin Isabell Weber spiller saksofon. Nattverd.Skattekisten
Mai5
Familiegudstjeneste
Søndag, Mai 5, 2019 11:00
Velkommen til familiegudstjeneste v/ Geir Braadlie, Anita Lislegaard og Anne Line Tjernæs. Tårnagenter. Dåp. Nattverd.
Mai5
Andakt på Løkentunet
Søndag, Mai 5, 2019 16:30
Velkommen til andakt på Løkentunet v/ Geir Braadlie.
Mai12
Gudstjeneste
Søndag, Mai 12, 2019 11:00
Velkommen til gudstjeneste v/ Dag Mysen. Organist: Gunn Randi Leite. Kor X synger. Dåp. Nattverd. Skattekisten
Mai17
17.mai-samling på kirkeplassen
Fredag, Mai 17, 2019 11:00
Samling på kirkeplassen v/ Magne Torbjørnsen
Mai19
Gudstjeneste
Søndag, Mai 19, 2019 11:00
Velkommen til gudstjeneste v/Bent Reidar Eriksen. Organist: Gunn Randi Leite. Dåp. Nattverd. Skattekisten.
Mai19
Andaktsamling
Søndag, Mai 19, 2019 16:30
Velkommen til andaktssamling på Løkentunet v/ Bent Reidar Eriksen
Mai26
Gudstjeneste
Søndag, Mai 26, 2019 11:00
Velkommen til gudstjeneste v/ Dag Mysen. Organist: Gunn Randi Leite. Dåp. Nattverd. Skattekisten
Mai30
Kristi himmelfartsdag
Torsdag, Mai 30, 2019 11:00
Velkommen til gudstjeneste v/ Geir Braadlie. Organist: Gunn Randi Leite. Nattverd
Jun2
Gudstjeneste
Søndag, Juni 2, 2019 11:00
Velkommen til gudstjeneste v/ Magne Torbjørnsen. Organist: Jørn Vidar Lillestrand. 50 års konfirmanter. Nattverd. Skattekisten
Jun2
Andaktsamling
Søndag, Juni 2, 2019 16:30
Velkommen til andaktsamling på Løkentunet.
Jun9
Høytidsgudstjeneste pinsedag
Søndag, Juni 9, 2019 11:00
Velkommen til høytidsgudstjeneste v/ Magne Torbjørnsen. Organist: Gunn Randi Leite. Dåp. Nattverd. Skattekisten
Jun10
Friluftsgudstjeneste
Mandag, Juni 10, 2019 11:00
Velkommen til friluftsgudstjeneste i folkeparken. Samarbeid med Misjonskirken.
Jun16
Gudstjeneste
Søndag, Juni 16, 2019 11:00
Velkommen til gudstjeneste v/ Magne Torbjørnsen. Organist: Gunn Randi Leite. Dåp. Nattverd.
Jun16
Andaktssamling
Søndag, Juni 16, 2019 16:30
Velkommen til andaktssamling på Løkentunet v/ Magne Torbjørnsen.
Powered by Cornerstone