Utdeling av 4-årsbok

I slutten av september hvert år har vi hatt tradisjon for å dele ut 4-årsbok til alle 4-åringer i Askim. Dette gjøres på en familiegudstjeneste og noen ganger er det også høsttakkefest i Askim kirke kl. 11.00 denne søndagen.

Etter gudstjenesten inviteres alle med på kirkekaffe!

Invitasjon sendes ut pr. post til alle barn i Askim det året de fyller 4 år, og som er medlemmer i Den norske kirke, 
og til barn der en eller begge foreldrene er medlemmer. Kjenner du noen som ikke har fått invitasjon og som dette kan passe for er det bare å ta kontakt.

Vi håper dere har lyst og anledning til å komme på familiegudstjeneste denne søndagen!

Lurer du på noe? Kontakt oss på menighetskontoret 69681440.

Du vil blandt annet møte Anita Lislegaard, Anne Line Tjernæs og en av prestene våre på familiegudstjenesten.

Dato for 2019: SØNDAG 22. SEPTEMBER

Powered by Cornerstone