Velkommen til

Utdeling av 4-årsbok 2018

Søndag 23. september er det Familiegudstjeneste og høsttakkefest i Askim kirke kl. 11.00. 4-åringer med sin familie er spesielt invitert til å få utdelt "Min kirkebok", men ALLE andre er også svært velkommen.

Etter gudstjenesten inviteres alle med på kirkekaffe i prestegården. Det blir traktorer, hest og kjerre, esel, kaniner, uteaktiviteter for de små, saft, kaffe og noe godt å spise.

PÅMELDING for 4-åringene: 
Send barnets navn til Anne Line Tjernæs på sms, tlf.: 922 06 270.
Påmeldingsfrist: Torsdag 20. september. 

Askim BYGDEKVINNELAG står for fin pynting til høsttakkefest og serverer kirkekaffe. 

Invitasjon er også sendt ut pr. post til alle barn i Askim som fyller fire år i 2018 og er medlemmer i Den norske kirke, 
og til barn der en eller begge foreldrene er medlemmer. Kjenner du noen som ikke har fått invitasjon og som dette kan passe for er det bare å ta kontakt.

Vi håper dere har lyst og anledning til å komme på Familiegudstjeneste denne søndagen!

Lurer du på noe? Kontakt oss på menighetskontoret 69681440.

Hilsen Geir prest, Anita og Anne Line

Powered by Cornerstone