Ungdomsgudstjeneste

En søndag i måneden arrangeres det ungdomsgudstjeneste kl 19.00 i Askim kirke.

Her er det lovsang, andakt, bønnevandring og nattverd. Etterpå er det kirkekaffe med lek og spill.

Vårens datoer:

  • 28. januar kl. 19.00-20.30
  • 4. mars kl. 19.00-20.30
  • 8. april kl. 19.00-20.30
  • 6. mai kl. 19.00-20.30
  • 10. juni kl. 19.00-20.30

For mer informasjon ta kontakt med Marita M. Solbakken

Powered by Cornerstone